Audyt – przywilej, konieczność czy może przymus?
Wartość firmy jest zależna od dużej ilości różnych czynników i zmienia się w czasie. To, ile warta jest jakaś firma ma ogromne znaczenie przy jej likwidowaniu, próbie sprzedaży lub w chwili zmiany jej formy organizacyjno-prawnej. Każda taka okoliczność potrzebuje wykonania wyceny z innego powodu, jednak zawsze musi to być urealniona wartość wszystkiego co dotyczy danej jednostki. Likwidacja i sprzedaż to okoliczności, jakie bardziej się kojarzą z niechcianymi wydarzeniami. Przekształcenie jednej formy prawnej w inną także będzie wymagać określenia wartości wszystkich składowych majątku. W każdym opisywanym przypadku niezbędna staje się kompleksowa wycena przedsiębiorstwa, która wskaże jednoznacznie bieżącą wartość firmy dla konkretnych celów. Wiele elementów daje się precyzyjnie i szybko ustalić opierając się o ceny rynkowe odpowiedników. Inne będą wymagały przeliczenia wartości uwzględniające spadek wartości wskutek zużycia lub – przeciwnie, powiększenie wartości, na przykład po rozbudowie czy wykonanej modernizacji. Lecz w skład majątku firmy wchodzi także wiele elementów sprawiających trudność przy wycenie. Szczególnie to dotyczy wartości prawnych i niematerialnych, jakie stanowią niejednokrotnie istotną część majątku firmy. Najczęściej spotykane to prawa autorskie, licencje, znaki towarowe czy wzory użytkowe. W takich przypadkach kwestia wyceny już tak nie będzie oczywista. Aby trafnie oszacować składniki niematerialne majątku, potrzebna jest profesjonalna wycena firm prowadzona przez wyspecjalizowanych audytorów.

+Tekst Sponsorowany+

Comments are closed.